Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Beicio

Rydym yn gobeithio bydd y safle yma yn adnawdd gwybodaeth werthfawr i staff, myfyrwyr ac eraill sy’n hoffi beicio - bod hyn am hwyl, rhan o gymudo neu hyd yn oed yn gystadleuol.

Fydd y safle hwn yn rhoi gwybodaeth am lwybrau beicio, arddangos gwaith y Grŵp Beicio’r Brifysgol a hyrwyddo digwyddiadau beicio - a gobeithio llawer mwy.

 

Isod yw rhai lluniau o'r daith feicio Partneriaeth Aber-Bangor yn Orffennaf 2015, a welodd staff o'r ddau sefydliad yn cymryd rhan yn y 85 milltir trip o Fangor i Aberystwyth.

Tripiau Beicio Lleol i Fenywod

Teithio beicio Breeze i ferched. Taith gyfeillgar, cyflymdra hawdd, yn gylchol o Gastell Penrhyn.
Dydd Sul 20 Mawrth, 2016 ~ 10:00-11:30. Archebwch ar-lein yma.

Mae Breeze yn rhaglen sy'n ceisio cael mwy o fenywod reidio beiciau. Mae'r rhaglen yn cynnwys rhwydwaith o reidiau cymdeithasol menywod ledled y DU sy'n cael eu harwain gan arweinwyr cymwys - Pencampwyr Breeze. Gall unrhyw ferch ymuno a Reid Breeze - maent yn mynd ar gyflymder y beiciwr arafaf ac nad oes neb yn cael ei adael ar ôl. Mae'r rhan fwyaf o reidiau yn cynnwys seibiant yn gaffi / picnic / tafarn a fydd y pellter a math y daith yn cael ei roi yn y wybodaeth.

Mae croeso i chi gysylltu â'ch Hyrwyddwr Breeze lleol, Esther Griffiths ar esther.griffiths@bangor.ac.uk neu ymuno â'r dudalen Facebook Breeze Gwynedd https://www.facebook.com/groups/1675405132678343/ lle mae'r holl reidiau lleol yn cael eu postio.

 

Gwyl Cerdded a Beicio Ynys Mon

Fel arfer canol mis Mai i dechrau mis Mehefin

Digwyddiad beicio i’r teulu i gyd efo unrhyw ffitrwydd

Etape Eryri

Fel arfer canol mis Mehefin ~ Caernarfon

Wiggle Etape Cymru

Fal arfer mis Medi ~ Cae Rhedeg Bangor on Dee, Wrecsam

Amnest Beic

Os oes gennych hen feic eu storio yn y sied neu garej pam na rhoi i'r Brifysgol fel y gellir ei ailgylchu a'i ddefnyddio gan staff a myfyrwyr yn y dyfodol, cysylltwch â healthandsafety@bangor.ac.uk neu ffoniwch 01248 383847.

 

Site footer