Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Beicio

Rydym yn gobeithio bydd y safle yma yn adnawdd gwybodaeth werthfawr i staff, myfyrwyr ac eraill sy’n hoffi beicio - bod hyn am hwyl, rhan o gymudo neu hyd yn oed yn gystadleuol.

Fydd y safle hwn yn rhoi gwybodaeth am lwybrau beicio, arddangos gwaith y Grŵp Beicio’r Brifysgol a hyrwyddo digwyddiadau beicio - a gobeithio llawer mwy.

 

Isod yw rhai lluniau o'r daith feicio Partneriaeth Aber-Bangor yn Orffennaf 2015, a welodd staff o'r ddau sefydliad yn cymryd rhan yn y 85 milltir trip o Fangor i Aberystwyth.

Gwyl Cerdded a Beicio Ynys Mon

Fel arfer canol mis Mai i dechrau mis Mehefin

Digwyddiad beicio i’r teulu i gyd efo unrhyw ffitrwydd

Digwyddiadau Chwaraeon 2023

Mae'r digwyddiadau hyn yn berffaith i bawb! O ddechreuwyr sy'n newydd i feicio ac sy'n edrych i roi cynnig ar y gamp ond hefyd y rhai sy'n feicwyr brwd sy'n cael penwythnos yn rhydd o dymor rasio prysur.

Digwyddiadau Beicio Cymru

Site footer