Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Cynllun Benthyciadau Beicio

Mae'r Brifysgol yn awr yn darparu cronfa o feiciau i'w benthyg yn rhad ac am ddim i staff a myfyrwyr, felly os oes cryn dipyn o amser wedi mynd heibio ers y tro diwethaf i chi fod ar gefn beic a'ch bod yn wyliadwrus o fuddsoddi mewn beic eich hun, rydym efo nifer o feiciau ar gael i aelodau staff eu benthyg i weld ydynt yn mwynhau beicio ai peidio.

Myfyrwyr - Os hoffech benthyg beic am ychydig wythnosau cysylltu Undeb y Myfyrwyr ar 01248 388000.

Staff - Os hoffech chi "roi cynnig arni" ac yr hoffech fenthyg beic am wythnos neu dwy, cysylltwch ag Emma Riches e.riches@bangor.ac.uk i gael un.

Ariannwyd y beics newydd gan TAITH, y Grŵp Cludiant Cynaliadwy ar gyfer Gogledd Cymru.

 

Site footer