Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Diogelwch Beicio

Os ydych yn beicio rydych eisio gwybod amdan y wisg gywir a'r ategolion i wneud o'n ddiogel. Isod yw cysylltau i bethau rydych eisio meddwl amdan.

Yr offer iawn; gwisg, helmed, goleuadau ac adlewyrchydd - cyngor gan Directgov

Beicio i Waith canllaw gan CTC, y sefydliad cenedlaethol i feicwyr y DU - Streets Ahead

Cod Ymddygiad i seiclwyr - sut i feicio'n saff, heb achosi niwsans i eraill - Sustrans

Hyfforddiant Beicio i'r rhai sydd eisio wella eu sgiliau - hyfforddwyr a cydnabyddedig gan y CTC

Rheolau'r Ffordd Fawr - sbïwch ar hwn cyn i chi mynd ar y strydoedd - rheolau i feicwyr

Yswiriant a Digwyddiadau - wneud yn siŵr bod chi'n cael pris yswiriant i beidio talu am unrhyw ddifrod wedi achosi gan eich beic

The Times - Ymgyrch Diogelwch Beicio cenedlaethol

Gwell diogel nag edifar: Sut i Ddiogelu eich Beic - gan Safe.co.uk

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol

 

 

Site footer