Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Cyfleusterau Chwaraeon a Hamdden

Canolfan Brailsford yw Canolfan Chwaraeon y Brifysgol `ac mae'n darparu cyfleusterau chwaraeon a hamdden gyda gostyngiadau aelodaeth ar gael i staff.

Mae cyfleusterau dan do ar gyfer amrywiaeth eang o chwaraeon a gweithgareddau ffitrwydd, gan gynnwys hyfforddiant pwysau, dosbarthiadau erobeg, criced dan do, sboncen, trampolinio a llawer mwy, gyda chyfleusterau helaeth dan do ar gael ar ddau safle, safle Canolfan Brailsford a Safle'r Normal.

Pam na wnewch chi gysylltu â nhw a threfnu i gael rhaglen ffitrwydd personol (01248 382571) neu roi un o'u dosbarthiadau cynnig arni.

 

 

Site footer